Llar d'infants

Santa Maria

Funcions de l'escola


Envers els nens.

Vetllar pel al seu bon desenvolupament físic i psíquic, establint un vincle afectiu i personalitzat amb cadascun dels nens i oferint-hi unes condicions que n'afavoreixen la socialització, compartint amb els seus companys estones de joc, converses i nous descobriments.


Potencia l'autoestima personal.


Educar els sentits i l'expressió d'aquests (música, plàstica...)

Envers la família:

És molt important que els pares i mestres estem sempre en contacte per ajudar a què el desenvolupament del nen sigui el correcte per a la seva edat.

L'escola ofereix a la família la tranquil·litat de deixar el seu fill en una llar on se l'acollirà i ajudarà a desenvolupar les seves capacitats bàsiques.

L'intercanvi entre pares i mestres es realitza mitjançant:

- Reunió per presentar l'escola, al juny.

- Petites converses diàries a l'arribada i/o sortida.

- Llibretes diàries.

- Entrevistes personals.

- Reunions de classe.