Llar d'infants

Santa Maria

Aprenentatge


Línea Pedagògica

Considerem que cada un dels nostres alumnes és un nen irrepetible i motor de la seva pròpia formació. És en aquest punt on l'escola ajuda, potenciant-lo al màxim atenent al seu ritme i la seva personalitat.

L'educació en aquest període s'ha de concretar essencialment en el joc, en les experiències sensitives i en l'adquisició d'hàbits socials. Tot això, tenint en compte les característiques personals i socials de cada infant. Per aquest motiu els nostres objectius sempre parteixen dels estudis sobre l'evolució psicològica dels infants, i del coneixement i observació sistemàtica de les peculiaritats personals i socials de cadascun d'ells.

 

Jocs i aprenentatge

A l'hora de planificar el treball, l'equip d'educadores partim sempre de les necessitats del nen i d'unes àrees de conducta específica i les programem gradualment de forma flexible i adaptable a les diferents realitats: desenvolupament sensorio-motriu, comunicació i llenguatge, afectuositat i socialització, actituds i hàbits, evolució del pensament i coneixement del medi: tot això partint d'una didàctica globalitzadora. 
... mentre juguem aprenem

... aprenem jugant